Press Corner

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 15:43 PM 20-08-2018

 

THE LATEST NEWS

August 20, 2018

HEADLINES www.communicati-stampa.net (libro-pubblicazione-la-societa-del-diavolo)

(Appearance in the Italian online Newspaper COMMUNICATI-STAMPA.NET)

Libro Pubblicazione “LA SOCIETÀ DEL DIAVOLO” August 20, 2018 Ben Midland BEN MIDLAND PUBLISHING Oggi è apparso il thriller “THE DEVIL’S SOCIETY” dell’autore Ben Midland, tradotto in italiano.

Read here the full text here LINK (.html)

Permalink LINK

August 8, 2018, Official Release of the Italian Edition (Italian language)

 

–**–

 

June 8 2018

(ENG)  UPCOMING DUTCH WRITER BEN MIDLAND ABIDES COMPARISON WITH DAN BROWN

‘WHAT DAN BROWN CAN DO , I CAN’

Ben Midland:

“Whatever Dan Brown can do, I can too.”
I can hear myself saying these presumptuous words again, five years after the difficult completion of my second book “The Devil’s Order”. It still comes clear to my mind that half a year ago I took the plunge and handed in my manuscript to a U.S. publisher. Since then, I have been rejected by them and more than 300 other publishers and literary agents.

“You are no native, no American,” I was told. “You must be American to understand our taste and standards. As a foreigner and non-native you will most probably not be able to get through to the American book market. Adjust the manuscript and then try again. Success with it.”

ALWAYS A QUARTER
As a writer of international mystery and crime books the message came to me as the worst thing that could ever happening to me. The disappointment was enormous, precisely the result of good ol’ Dutch doom thinking I was raised with. To me was made clear from the beginning I would never be a quarter because I was a dime because of my origin. After all, I was born as a piece of white scum in a family where the Calvinistic ‘meatball mentality’ prevailed and elevated to be true art. In Dutch language there are more than forty synonyms for telling someone he has no value.

ACCEPTING STANDARDS
Now let’s get to the point: an American / British publisher has compared my work, ‘The Devil’s Society’ with the books of Dan Brown after several rounds of editing, deleting, re-editing (with advice from a native Canadian) and the application of the grammar rules generally accepted in America. They officially compared it to Dan Brown’s books during our correspondence, knowing and being very much aware I am not an American native and that the English language is not my mother’s tongue. With that I achieved my goal, equalizing the quality of the books written by the British writer. It must be clear I did this for my readers because they deserve it.

TO THE CROSS
Perhaps this does not change anything for readers and they still find me arrogant or perhaps even overbearing. For me as a writer, however, one thing counts: the comparison with the sucessful writer of fact-based books in the same genre. It feels to me as recognition and a personal liberation from the Dutch way of  “dime thinking.” It proves that everything I want to achieve I can succeed in it as long as I it really want. Saying that I am very much aware I put my head under the guillotine. People will try to nail me to the cross publicly for this, cursing me and my books. That’s fine by me I say. Worse than my life was before I started writing it will never be again.
My decision is to continue writing books in the same genre as I do now and do not allow anyone to take me off the path. I feel strengthened by the positive assessments that I have already received from my readers for which I am very grateful to them all.

(Because of the law on privacy, the identity of the publisher remains only known to the author.) Only serious requests for the presentation of the available evidence are carefully considered by Ben Midland after which he will decide to proceed submitting.

———————————————————————————————–

Ben Midland can be contacted by Email: info@benmidland.com
Website: www.benmidland.com
Telephone: 00351 289 367 492

 

 

PERSBERICHT 8 juni 2018

NEDERLANDSE SCHRIJVER DOORSTAAT VERGELIJKING MET DAN BROWN

 

(NL) WAT DAN BROWN KAN, KAN IK OOK

“Wat Dan Brown kan, kan ik ook.” Deze op het eerste gehoor wellicht aanmatigende woorden hoor ik mijzelf nu, vijf jaar later na de moeizame voltooiing van mijn tweede boek “De Duivelsorde” nog steeds zeggen. Nog steeds staat het mij helder voor geest dat ik een half jaar geleden de stoute schoenen aantrok en mijn manuscript inleverde bij een van te voren door mij persoonlijk doorgelichte (en bonafide bevonden) uitgevers in de VS.
Sindsdien ben ik door hen, en meer dan driehonderd uitgevers en literaire agenten van de zesduizend in de VS afgewezen.
‘U bent geen “native,’ geen Amerikaan, kreeg ik te horen. ‘U moet Amerikaan zijn om onze smaak te kunnen begrijpen. Als buitenlander en non-native zal het u zeer waarschijnlijk niet lukken door te dringen tot de Amerikaanse boekenmarkt. Pas het manuscript aan en probeer het daarna opnieuw. Succes.’

Als beginnend schrijver van internationale mysterie en misdaad boeken raakte ik hierdoor in een in eerste instantie zware depressie van het soort waarvan er nadien nog velen zouden volgen. De teleurstelling paste namelijk precies in het gevolg van het Hollandse doemdenken. Mij was vanaf het begin duidelijk gemaakt nooit een kwartje te zullen worden omdat ik vanwege mijn afkomst een dubbeltje was. Ik was immers geboren als “blank uitschot” in een familie waar een Calvinistische gehaktballenmentaliteit heerste en tot ware kunst was verheven. Bagatelliseren, geringschatten, naar beneden halen, afkraken… Er zijn meer dan veertig synoniemen voor het woord iemand duidelijk te maken dat hij niets voorstelt.

Dat doodzwijgen en neerhalen trotserend kom ik nu “to the point.”
Een Amerikaanse/Britse uitgever heeft mijn werk na de door mij uitgevoerde meerdere rondes van editen, schrappen, opnieuw editen (met adviezen van een native Canadese), het toepassen van de in Amerika als algemeen geaccepteerde grammaticaregels op de Engelstalige uitgave van mijn boek “De Duivelsorde”, tijdens onze correspondentie officieel vergeleken met dat van Dan Brown, intussen wetende dat ik geen Amerikaan ben en Engels niet mijn moedertaal is. Daarmee heb ik mijn doel, het evenaren van de kwaliteit van de boeken geschreven door de Britse schrijver bereikt. Dat deed ik voor u als lezer.

Wellicht verandert dit voor u als lezer niets en vind u mij arrogant of vanaf nu ook hooghartig, misschien zelfs aanmatigend. Voor mij als schrijver blijft echter een ding overeind: de vergelijking met de schrijver van op feiten gebaseerde boeken in hetzelfde genre voelt voor mij als erkenning en een persoonlijke bevrijding van het “dubbeltjesdenken.” Het bewijst dat alles dat ik wil bereiken lukt, zolang ik het maar echt wil. Daarmee begeef ik mij binnen zekere kringen op glad ijs, daarvan ben ik mij bewust. Men zal mij in het openbaar aan het kruis willen spijkeren, vervloeken, mijn boeken verbranden. Prima, zeg ik dan. Erger dan zoals het was zal het nooit kunnen worden.
Mijn besluit is dat ik doorga met het schrijven van boeken in hetzelfde genre en laat mij door niemand van het pad afbrengen, gesterkt door de inmiddels behaalde positieve beoordelingen waarvoor mijn dank.

(Vanwege de wet op de privacy blijft de identiteit van de uitgever vooralsnog alleen bij mij bekend. Alleen serieuze verzoeken voor het overleggen van het aanwezige bewijsmateriaal worden zorgvuldig door mij in overweging genomen waarna ik na beraad met mijn juridisch adviseur al of niet tot het overleggen of publicatie ervan zal overgaan.)

Ben Midland, schrijver van ‘De Duivelsorde’.

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×