POEMS / gedichten(uit 'Bolle Frasen' 2013)

De Aalscholver

Zweeten!

De Ventilator

O Nederland!

(uit 'Ruikertjes' 2016)

In volle schoonheid

Fransje de cicade